ARAŞTIRMA ALANLARIMIZ

Bitki Ekstreleri

Çeşitli bitki ekstrelerinin yüksek verimde eldesi ve biyoaktivitelerinin araştırılması

Bitki Doku Kültürü

Sekonder metabolitler açısından önemli bitkilerin doku kültürü çalışmalarının yapılması

Mikrokapsülleme

Bitki ekstrelerinin stabilitelerinin artırılması, tekstil ve kozmetik sektörlerine yönelik uygulanabilir bitkisel içerikli mikrokapsüllerin geliştirilmesi

Madde Saflaştırma

Çeşitli bitkisel kaynaklardan moleküler baskılama yöntemi ile aktif moleküllerin saflaştırılması